Gaz-System dofinansował OSP Strachocina

by admin

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. zdecydował o wsparciu działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie i przyznał dofinansowanie na  realizację zadania pn. Poprawa zabezpieczenia obiektów Gaz-System i PMG w Strachocinie oraz mieszkańców.

 

Firma Gaz-System S.A. prowadząc inwestycje z zakresu przesyłu gazu w miejscowości Strachocina zdecydowała o dofinansowaniu  naszej jednostki kwotą 19.000 zł w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców naszej miejscowości jak również lepszego zabezpieczenia nowo powstałych obiektów strategicznych. W ramach otrzymanej dotacji zakupiliśmy pompę wodną Honda WT40X o wydajności 1600 l/min wraz z osprzętem oraz dwa komplety ubrań specjalnych dla ratowników.

Zarząd OSP Strachocina składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Gaz-System S.A. za docenienie naszej społecznej pracy oraz okazaną pomoc i wsparcie naszej działalności.

Zapytanie ofertowe OSP Strachocina

by admin

W związku z realizacją zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostawę wyposażenia, zgodnie z opisem poniżej:

  1. Zapytanie o cenę OSP Strachocina
  2. Załącznik nr 1- formularz ofertowy
  3. UMOWA – wzór

Wparcie PGNiG dla OSP Strachocina

by admin

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wsparła finansowo jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie. Dzięki temu przeprowadzony zostanie kolejny etap rozbudowy budynku remizy.

 

Kwota wsparcia wyniosła 50.000 zł i pozwoli na kontynuowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku takich jak: wykonanie stropów wraz z dociepleniem, montaż drzwi i centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Całość zadania zamknie się w kwocie 58.610,23 zł a pozostałe środki stanowią wkład własny jednostki oraz Gminy Sanok. Termin realizacji inwestycji upływa końcem września bieżącego roku.

Historyczne chwile stały się faktem!!!

by admin

W dniu 20.09.2019r. dotarł do naszej remizy nowy lekki samochód ratownictwa-technicznego Renault Master

Zakup został sfinansowany  ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz wkładu własnego Gminy Sanok.

Szczególne chwile dla OSP w Strachocinie…. Jest to pierwszy nowy samochód ratowniczy w ponad 120-letniej historii. Dlatego szczególne emocje przeżywają członkowie naszej jednostki. Dodać również należy, że pozyskany pojazd posiada bogate wyposażenie w sprzęt ratowniczy, który bardzo podniesie możliwości profesjonalnego niesienia pomocy poszkodowanym. Posiada także zbiornik wody 1000l wraz z agregatem wodno-pianowym co pozwoli podejmować działania gaśnicze. Szczególne podziękowania za spełnienie naszych kilkuletnich starań składamy p. Marii Kurowskiej – członkowi zarządu wojewódzkiego oraz Annie Hałas – wójtowi Gminy Sanok a także wszystkim którzy w każdy możliwy sposób pomagali nam i wspierali w dążeniu do spełnienia kolejnego marzenia.

 

Porozumienie w obszarze ekonomii społecznej

by admin

Porozumienie dotyczące partnerstwa środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej.

 

W dniu 10.09.2019 r. w ramach projektu „Przepis na ekonomię społeczną” zawiązane zostało partnerstwo środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Liderem zawiązanego Partnerstwa jest Ochotnicza Straż pożarna w Strachocinie. Do partnerstwa przystąpiło siedem podmiotów zainteresowanych.

Ekonomia społeczna zyskuje coraz większe znaczenie w obszarach problemowych polityki społecznej. Istotną jej rolę dostrzegają władze publiczne – centralne i samorządowe. Celem partnerstwa jest podejmowanie działań umożliwiających wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej oraz wsparcie NGO zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Warunkiem przystąpienia nowych członków do Partnerstwa jest zgoda Lidera Partnerstwa i podpisanie przez podmiot porozumienia.

Konferencja  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

by admin

Konferencja  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

W dniu 10.09.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie zorganizowana została konferencja mająca na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Podczas konferencji Uczestnicy mieli okazję posłuchać prelekcji w przestępny sposób wprowadzających w świat ekonomii społecznej.

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony:1234567...16»