Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina celem zwiększenia potencjału technicznego

by admin

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nasza jednostka pozyskała nowe wyposażenie dla ratowników 😃
Kwota dofinansowania 12.150 zł przy niewielkim wkładzie własnym, w ramach zadania: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina celem zwiększenia potencjału technicznego dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” pozwoliła na zakup:
– 5 szt. Ubrań Specjalnych dla ratowników
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie 😃👏👍