Porozumienie w obszarze ekonomii społecznej

by admin

Porozumienie dotyczące partnerstwa środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej.

 

W dniu 10.09.2019 r. w ramach projektu „Przepis na ekonomię społeczną” zawiązane zostało partnerstwo środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Liderem zawiązanego Partnerstwa jest Ochotnicza Straż pożarna w Strachocinie. Do partnerstwa przystąpiło siedem podmiotów zainteresowanych.

Ekonomia społeczna zyskuje coraz większe znaczenie w obszarach problemowych polityki społecznej. Istotną jej rolę dostrzegają władze publiczne – centralne i samorządowe. Celem partnerstwa jest podejmowanie działań umożliwiających wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej oraz wsparcie NGO zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Warunkiem przystąpienia nowych członków do Partnerstwa jest zgoda Lidera Partnerstwa i podpisanie przez podmiot porozumienia.

Comments are closed.