Nowe wytyczne do ratownictwa medycznego w KSRG

by Admin

ambulansNowe wytyczne w organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zostały podpisane przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza w dniu 12 lutego 2013r.

Nowe „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym” stanowią kontynuację wytycznych z roku 2004.  Uwzględniono w nich zmiany wynikające z ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) i przepisów wykonawczych do w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U.11.46.239). Zasady opracowano w celu określenia standardów organizacji ratownictwa medycznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratowników jednostek KSRG a także podmiotów z nimi współpracujących na mocy stosownych porozumień

 

Tutaj szczegóły w pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *