Zebranie Sprawozdawcze

by admin

IMG_3356W dniu 21.02.2015r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Strachocinie z działalności za rok 2014.

Tradycyjnie zebranie otworzył prezes OSP dh Marek Wolanin witając przybyłych gości w osobach: Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Sanoku st. kpt. mgr inż. Grzegorz Oleniacz , dyrektor Zespołu Szkół w Strachocinie mgr Andrzej Cecuła a także Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku dh Rafał Cecuła.

Sprwozdanie z działalności OSP przedstawił naczelnik dh Paweł Stankiewicz, sprawozdanie finansowe skarbnik dh Adam Radwański i komisji rewizyjnej dh Michał Skiba. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla zarządu i przyjęto plan działalności na najbliższy rok. Następnie zabrali głos zaproszeni goście wraz z prezesem honorowym naszej OSP dh Bronisławem Piotrowskim. Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na rozmowy między sobą oraz poczęstunek.

Zdjęcia

 

Comments are closed.