Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

by admin

IMG_0835W dniu 20.02.2016r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Strachocinie z działalności za rok 2015.
Tradycyjnie zebranie otworzył prezes OSP dh Marek Wolanin witając przybyłych gości w osobach:st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Dżugana, dyrektor Zespołu Szkół w Strachocinie mgr Andrzej Cecuła, sołtys naszej miejscowości pani Jadwiga Skiba a także Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku dh Rafał Cecuła.
Sprwozdanie z działalności OSP przedstawił dh Rafał Cecuła,sprawozdanie finansowe skarbnik dh Adam Radwański i komisji rewizyjnej dh Marcin Wierzganowski.Jednogłośnie udzielono absolutorium dla zarządu i przyjęto plan działalności na najbliższy rok.

Ale również został wybrany nowy zarząd. W skład którego wchodzą : Prezes dh Marek Wolanin , Vce prezes Danuta Piotrowska- Szuplewska, Naczelnik dh Rafał Cecuła, Zastępca naczelnika dh Marek Abrachamowicz, Sekretarz dh Łukasz Borczyk, Skarbnik dh Adam Radwański, Kronikarz oraz Członek dh Patrycja Adamiak, Członkowie dh Maciej Kwolek oraz Łukasz Bieńko.następnie zabrali głos zaproszeni goście wraz z prezesem honorowym naszej OSP dh Bronisławem Piotrowskim. Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na rozmowy między sobą oraz poczęstunek.

Wyrażamy Podziękowanie wszystkim Strażakom za zaangażowanie i czas poświęcony Naszej Jednostce w roku 2015.
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i rozwój Naszej OSP.

Galeria zdjeć

Comments are closed.