Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

by admin

DSC_0194_0W dniu 04.06.2016 roku odbył się XI Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Sanoku po zakończeniu pięcioletniej kadencji. Posiedzeniu przewodniczył druh Kazimierz Pietrzkiewicz. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezesem został Rafał Cecuła, wiceprezesami zostali Kazimierz Pietrzkiewicz i Tomasz Wojtas. Komendantem gminnym został Grzegorz Klecha, na sekretarza wybrano Mariusza Brodzickiego, na skarbnika Adama Wojtowicza. Członkiem prezydium mianowano Przemysława Jachimowskiego. Członkami zarządu zostali: Jan Winiarz, Zdzisław Odrowąż, Daniel Tofil, Mieczysław Banit, Daniel Brukficki, Marek Giżycki, Rafał Marzec, Zbigniew Błażejowski.

II Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP następujących przedstawicieli: Rafał Cecuła, Kazimierz Pietrzkiewicz, Tomasz Wojtas, Grzegorz Klecha, Mariusz Brodzicki, Adam Wojtowicz, Janusz Jaworski, Krzysztof Kapustyński.

DSC_0196DSC_0190

Źródło : http://www.gminasanok.pl/pl/content/wybrano-zarz%C4%85d-oddzia%C5%82u-gminnego-zwi%C4%85zku-ochotniczej-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnej-rp

Comments are closed.