Beznazwy-10

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

 

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego.

Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

 

Tytuł projektu:

Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez rewitalizację i doposażenie infrastruktury kulturalno- rekreacyjnej w Strachocinie

 

Data rozpoczęcia projektu: 11.08.2014

Data zakończenia projektu: 31.12.2014

Całkowita wartość projektu: 23 333,30 PLN      

Dofinasowanie: 20 999,70 PLN

Wkład własny: 2 333,30 PLN

 

Cele projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewitalizację i doposażenie infrastruktury kultury w Strachocinie

Cele szczegółowe:

– wsparcie rozwoju sprofilowanej  oferty turystycznej  w zakresie kultury i rekreacji  – rewitalizacja i doposażenie infrastruktury kultury w centrum rekreacji miejscowości Strachocina umożliwi zbudowanie oferty pobytu dla osób podejmujących szczególne formy aktywności rekreacyjnej kulturowej;

– wsparcie ofert turystycznych związanych z kulturą i rekreacją dla turystów i mieszkańców – rewitalizacja i doposażenie infrastruktury kultury zwiększy możliwość organizacji wolnego czasu mieszkańcom i odwiedzjącym region turystom. Turyści odwiedzający region pragną poznać jego tożsamość kulturową.

– wzrost wykorzystania potencjału istniejącej oraz nowopowstałej infrastruktury w wiejskim centrum rekreacji w Strachocinie– istniejąca infrastruktura (plac zabaw dla dzieci oraz wymagająca remontu scena z zadaszeniem) umożliwi zbudowanie sprofilowanej oferty kierowanej do turystów oraz społeczności lokalnej. Potencjał miejsca rekreacji pozwoli na stworzenie kompleksowej oferty organizacji pobytu w Strachocinie z możliwością przeprowadzenie imprez plenerowych, koncertów, pokazów obrzędów itd

– wzrost zaangażowania i rozwinięcie współpracy w społeczności lokalnej poprzez realizację celów przy wsparciu samorządu, lokalnych NGO w zakresie wspólnych inicjatyw. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaangażowania mieszkańców wsi w inicjatywę służącą również osobom pochodzącym z lokalnej społeczności, wzrost identyfikacji mieszkańców z projektem oraz przyczyni się do rozwijania współpracy sąsiedzkiej, a także będzie przykładem dobrych praktyk w ramach kooperacji NGO.

 

Zadania w projekcie:

 

1.         Rewitalizacja sceny w centrum rekreacyjno-kulturowym w Strachocinie

2.         Zakup wyposażenia: nagłośnienie sceny, oświetlenie, mini hala namiotowa

3.         Organizacja 4 imprez kulturalno -rekreacyjnych

nowe logo jpg

 

Comments are closed.