Nowe zadania dla OSP? Możliwa reforma Obrony Cywilnej kraju.

by admin

mswiaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało reformę Obrony Cywilnej kraju. Zmiany mają dotyczyć również jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W dn. 09.04.2014r. MSW opublikowało na swojej stronie założenia do projektu zmian w obronie cywilnej kraju. Reforma zakłada m.in. rozszerzenie zadań służb ratowniczych o udzielanie pomocy humanitarnej – zapewnienie ludności podstawowych warunków do przetrwania.

Proponowane rozwiązania mają wspierać efektywną ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska, poprzez wykorzystanie istniejących zasobów państwa. Dotyczy to przede wszystkim Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, państwowego ratownictwa medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego oraz ochotniczych straży pożarnych i społecznych organizacji ratowniczych.

Dostępny dokument

Więcej w źródłowym artykule: http://www.strazak.org.pl/index.php?mode=read&art=2276

Nowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku

by admin

DSCN1701W dniu 10.04.2014r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku wybrano nowego Prezesa. Został nim dh Rafał Cecuła były naczelnik i członek naszej OSP. W skład prezydium na stanowisko v-ce prezesa wybrano również dh Kazimierza Pietrzkiewicza obecnego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sanoku. Obu druhom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Pożar budynku mieszkalnego w Raczkowej

by admin

16 marca 2014r. godz. 04.01. Jednostka OSP w Strachocinie otrzymuje zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Raczkowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia przystępujemy do pomocy w akcji ratowniczej którą rozpoczęła miejscowa OSP i jest już koordynowana przez JRG Sanok. w akcji biorą udział również udział jednostki z Kostarowiec i Falejówki. Spaleniu uległo cześć poddasza, nie mniej jednak straty materialne są dosyć spore.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK „Strażacki Dar”

by admin

logo-pckW dniu 08.03.2014r. Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie zorganizowała walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażacki Dar”, istniejącego przy Komendzie Powiatowej PSP w Sanoku. Wśród zaproszonych gości którzy zaszczycili nas swoją obecnością był Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie – p. Maciej Maruszak, Wójt Gminy Sanok – p. Anna Hałas, Komendant Powiatowy PSP w Sanoku – bryg. Krzysztof Dżugan, Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Sanoku – p. Ewa Radwańska oraz Kierownik Oddziału Terenowego Sanok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – p. Marta Pióro. –

Zgodnie z przyjętym scenariuszem zebrania sprawozdanie z działalności klubu przedstawił prezes – bryg. Lesław Penar, sprawozdanie finansowe skarbnik – dh Mateusz Latusek oraz komisji rewizyjnej jej przewodniczący – dh Rafał Cecuła. Następnie odbyło się głosowanie jawne w którym udzielono absolutorium dla obecnego zarządu oraz przegłosowano, że obecny skład zarządu klubu pozostaje bez zmian na następną kadencję. Miłym gestem w trakcie zebrania było wręczenie odznak i upominków dla członków klubu. Wśród odznaczonych Brązową Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi byli członkowie OSP w Strachocinie: Marek Wolanin, Marek Abrachamowicz oraz Rafał Cecuła.

Na koniec swoją prezentację na temat dawstwa i przeszczepu szpiku przedstawiła p. Kinga Midzio – psycholog na Oddziale Onkologicznym Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, jak również p. Krzysztof Jakubowski – wykładowca w Instytucie Medycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – na temat dawstwa narządów i tkanek. Ponieważ w tym dniu kobiety mają swoje święto dlatego wszystkie panie otrzymały kwiaty oraz gorące życzenia.

 

Galeria zdjęć 🙂

Przekaż 1% podatku dla OSP

by admin

1_proc_Plakat-2

Szkolenia w PSP

by admin

06062013120Dwa szkolenia dla druhów OSP z terenu powiatu zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Sanoku w ubiegłym miesiącu. Tematami tych szkoleń było ratownictwo techniczne oraz kurs naczelników.

Początkiem lutego odbyło się pierwsze szkolenie na którym druhowie uczyli się zasad prowadzenia akcji ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego. Kilkudziesięciu druhów z całego powiatu sanockiego wzięło udział w tym szkoleniu. Po serii wykładów odbyły się ćwiczenia praktyczne zakończone egzaminem. Z naszej jednostki kurs ten ukończyli dh Michał Skiba i Marek Buczek.

Z kolei w ostatnie dni lutego miał miejsce kurs „Naczelników OSP”. Udział w tym szkoleniu mogli wziąć tylko druhowie którzy dotychczas zliczyli kurs podstawowy, ratownictwa technicznego oraz dowódców OSP. Tym razem w szkoleniu wzięli udział druhowie naszej jednostki Marek Abrachamowicz oraz Łukasz Borczyk. Wszystkim gratulujemy zdobytych uprawnień oraz liczymy, że zdobyta wiedza jeszcze bardziej pozwoli podnieść jakość ratownictwa co przekłada się na poziom bezpieczeństwa w całym regionie.