Porozumienie w obszarze ekonomii społecznej

by admin

Porozumienie dotyczące partnerstwa środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej.

 

W dniu 10.09.2019 r. w ramach projektu „Przepis na ekonomię społeczną” zawiązane zostało partnerstwo środowisk na rzecz wspólnej realizacji inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Liderem zawiązanego Partnerstwa jest Ochotnicza Straż pożarna w Strachocinie. Do partnerstwa przystąpiło siedem podmiotów zainteresowanych.

Ekonomia społeczna zyskuje coraz większe znaczenie w obszarach problemowych polityki społecznej. Istotną jej rolę dostrzegają władze publiczne – centralne i samorządowe. Celem partnerstwa jest podejmowanie działań umożliwiających wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej oraz wsparcie NGO zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Warunkiem przystąpienia nowych członków do Partnerstwa jest zgoda Lidera Partnerstwa i podpisanie przez podmiot porozumienia.

Konferencja  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

by admin

Konferencja  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

W dniu 10.09.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie zorganizowana została konferencja mająca na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Podczas konferencji Uczestnicy mieli okazję posłuchać prelekcji w przestępny sposób wprowadzających w świat ekonomii społecznej.

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stoisko promujące ideę ekonomii społecznej

by admin

Podczas Dożynek Gminnych w Kostarowcach – imprezy, która miała miejsce 8 września 2019 r., w ramach projektu „Przepis na ekonomię społeczną” zorganizowane zostało stoisko promujące ideę ekonomii społecznej.

Organizacja stoiska miała na celu szeroko rozumianą promocję idei ekonomii społecznej podczas dużej regionalnej imprezy. Do promocji w formie stoiska zaproszone zostały działające w okolicy przedsiębiorstwa społeczne. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z udostępnionymi publikacjami i materiałami informacyjnymi. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z realizacji zadania.

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do współuczestniczenia w organizacji Dożynek Gminnych

by admin

Zaproszenie do współuczestniczenia w organizacji Dożynek Gminnych poprzez przygotowanie stoisk informacyjno – promocyjnych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej do współorganizacji 8 września 2019r. stoisk informacyjno – promocyjnych prezentujących produkty i usługi przez Państwa oferowane.

Stoiska są jednym z zadań zaplanowywanych w ramach projektu „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ” finansowanego ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku Święto Plonów jest organizowane w Kostarowcach. Dożynki gminne, to z coroczna impreza, licznie odwiedzana głownie przez mieszkańców gminy Sanok. Podczas dożynek swoje wyroby prezentują m.in. Koła Gospodyń Wiejskich odbywają są występy kapel dożynkowych oraz konkurs wieńca. Z naszych obserwacji wynika, że imprezę odwiedza średnio 1000 osób. Relacje z dożynek są zwykle zamieszczane na stronach internetowych różnych gminnych podmiotów i w lokalnych mediach.

Organizacja stoisk informacyjno – promocyjnych będzie miała na celu szeroko rozumianą promocję idei ekonomii społecznej podczas dużej regionalnej imprezy.

Na zgłoszenia (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) czekamy do 7.09.2019r.

Nr telefonu: 609 693 368

E-mail: strachocina.osp@gmail.com

Zaproszenie na stoisko informacyjno-promocyjne

by admin

Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat ekonomii społecznej zapraszamy na stoisko informacyjno-promocyjne, które będzie zorganizowane 8 września br. w Kostarowcach podczas Dożynek Gminnych. Podczas imprezy będzie można zapoznać się również z funkcjonującymi w okolicy podmiotami ekonomii społecznej.

 

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na konferencję  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

by admin

Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie zaprasza do udziału w konferencji  pn. „PRZEPIS NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ”

Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat ekonomii społecznej zapraszamy na konferencję mającą na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną istotne elementy ekonomii społecznej oraz możliwe źródła finansowania inicjatyw.

Konferencja zostanie zorganizowana w Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie w dniu 10.09.2019 r. Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej.

Na zgłoszenia (telefoniczne, e-mailowe lub osobiste) czekamy do 09.09.2019 r.

nr telefonu: 609 693 368

e-mail: strachocina.osp@gmail.com

Inicjatywa „Przepis na ekonomię społeczną” jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Strony:«1234567...16»